Üzleti feltételek

A www.bemoss.eu webáruház általános szerződési, üzleti és reklamációs feltételei

A www.bemoss.eu domain alatt található webáruház üzemeltetője:

BEMOSS® s.r.o., Podhorany Mechenice 103, 951 46
AZONOSÍTÓSZÁM: 51985047
ÁFA: 2120855352
ADÓSZÁM: SK2120855352


Az Okresný súd Nitra (Nyitrai Kerületi Bíróság) kereskedelmi nyilvántartásába bejegyezve, részleg: Sro, bejegyzési szám: 46664/N.

E-mail: bemoss@bemoss.eu
Telefonszám: +421908489749
Fax (ha az Eladó rendelkezik ilyennel):
Felügyeleti hatóság:
Slovenská obchodná inšpekcia (Szlovák Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság)
Prievozská 32
820 07 Bratislava 4

I. cikkely – Megnevezések
Az Eladóa BEMOSS® s.r.o., amely az adásvételi szerződés megkötése és teljesítése során saját nevében, saját számlájára, üzleti tevékenysége keretében jár el, és amely az árukat a webáruházon keresztül értékesíti.
Fogyasztóaz a természetes személy, aki a www.bemoss.eu weboldalon található webáruházon keresztül árut vásárol, és aki az árut nem foglalkozás, szakma vagy üzlet gyakorlására használja.
E-shopaz Eladó webáruháza a www.bemoss.eu domain alatt található.
ÁrukA webáruházon keresztül kínált áruk
Megrendelésa Fogyasztónak a webáruházzal kapcsolatos olyan cselekménye, amely kifejezi a Fogyasztó azon szándékát, hogy a webáruházban árut vásároljon.
Ára Megrendelésben megadott teljes ár, különösen a Fogyasztó által megrendelt és a Megrendelésben felsorolt összes Áru ára, valamint az ÁFA vagy egyéb adók, díjak, beleértve a Szállítás árát is.
Szállítási díjaz Áruknak a Fogyasztóhoz történő szállításának és adott esetben az Áruk kezelésének (pl. az Áruk elszállítása stb.) díja.
ÁSZFezek az általános szerződési feltételek

II. cikkely - Általános rendelkezések

1.A jelen ÁSZF az irányadója és szabályozza:

a Fogyasztó által a webáruházon keresztül történő áruvásárlás folyamatát,

az Áruknak az Eladó webáruházán keresztül történő értékesítésének és megvásárlásának feltételeit,

a szerződő felek, azaz az Eladó és a Fogyasztó jogait és kötelezettségeit, amelyek a felek között létrejött adásvételi szerződésből erednek, amelynek tárgya az Áruknak az Eladó webáruházán keresztül történő megvásárlása és értékesítése.

A Honlap tartalma a 618/2003. sz. törvény által védett. A Honlap írásos vagy grafikai tartalmának bármely részének vagy egészének felhasználása a Honlap tulajdonosának írásos engedélye nélkül tilos. Az oldal minden fotója és egyéb grafikai része a BEMOSS kizárólagos szellemi tulajdonát képezi. Az oldal fotóinak és grafikai részeinek kereskedelmi és nem kereskedelmi célú felhasználásához a BEMOSS hozzájárulása és 5000€ áfa nélküli licencdíj megfizetése szükséges minden egyes fotó után külön-külön. A fényképek és egyéb grafikai részek engedély nélküli felhasználása illegális. Minden jog fenntartva © 2019 BEMOSS

III. cikkely - A szerződés rendje és megkötése

1.A Fogyasztó az Árut az Eladótól a www.bemoss.eu domain alatt található webáruházon keresztül rendeli meg.

2.Az Áruk leírása, jellemzői és ára az Áruk webáruházában található.

3.Az Áruk megvásárlása az E-shopban nem függ az E-shopban történő regisztrációtól.

4.-.

5.A Fogyasztó a webáruházon keresztül, a jelen webáruházban megadott utasításoknak megfelelően megrendeli az Árut az Eladótól.

6.A "KOSÁRBA TÖLTÉS" gomb megnyomása után a megrendelt Áruk automatikusan hozzáadódnak a Fogyasztó kosarához. Az adott Fogyasztó kosara a Megrendelés létrehozása során bármikor megtekinthető az adott Fogyasztó számára.

7. A Fogyasztó a kosár előnézetében az Eladó által felkínált lehetőségek szerint választja ki az Áruk szállítási módját is.

8.Az egyes Áruk áraihoz, az ÁFA-hoz stb. hozzáadódik a választott szállítási módnak megfelelő Szállítási díj ára, ha az Eladó lehetővé teszi, hogy az Áruk szállítása többféle módon történjen.

9.A Fogyasztó a "Megrendelés fizetéssel esedékes" gomb megnyomásával fejezi be a Megrendelést. Ezt megelőzően a Fogyasztó köteles megismerni a jelen Általános Szerződési Feltételeket, és az "Megerősítem, hogy elolvastam a www.bemoss.eu webáruház Általános Szerződési Feltételeit" gombra kattintva megerősíteni ezen feltételek ismeretét. 6) a Fogyasztónak nyilatkoznia kell arról, hogy: - megfelelően tájékoztatták az elállási jog elvesztéséről a szolgáltatás nyújtását követően, - megfelelően tájékoztatták az elállási jog elvesztéséről az elektronikus tartalom nyújtásának megkezdését követően. A fenti esetekben a Fogyasztónak a "Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az Eladó az elállási határidő lejárta előtt megkezdje a szolgáltatás/elektronikus tartalom nyújtását, és kijelentem, hogy az Eladó megfelelően tájékoztatott az elállási jog elvesztéséről a szolgáltatás/elektronikus tartalom nyújtásának megkezdését követően, az elállási határidő lejárta előtt." szöveggel ellátott gombokat is meg kell nyomnia, mielőtt a megrendelést befejezné.".

10.A Megrendelés elküldésével, azaz a "Megrendelés fizetési kötelezettséggel" gomb megnyomásával a Fogyasztó azt is megerősíti, hogy az Eladó tájékoztatta őt a következőkről is:az áruk jellemzői,
a teljes ár, amelyet a Fogyasztó köteles megfizetni az Eladónak.

11. A Megrendelés létrehozása után a Megrendelés regisztrálásra kerül a webáruház rendszerében, amely automatikusan elküldi a Fogyasztó e-mail címére a következőket:

Megrendelés visszaigazolása a megrendeléssel kapcsolatos információkkal7),

további információk a megrendelésről és az előszámla kiállításáról

12. A megrendelés kézhezvételéről szóló automatikus visszaigazolás kézbesítésével az ÁSZF jelen cikkének 11. pontja szerint az Áruk megvásárlására vonatkozó szerződés nem minősül megkötöttnek.

13. Az ÁSZF jelen cikkének 11. pontja szerinti megrendelésekről kiállított előszámla és az egyéb dokumentumok Fogyasztónak történő átadásával az Áru megvásárlására vonatkozó szerződés megkötöttnek tekintendő, a Megrendelésben meghatározott Áruknak az ott meghatározott áron történő szállítása mellett, az ÁSZF jelen cikkének 11. pontja szerinti dokumentumokban foglalt feltételek szerint.

IV. cikkely - Fizetési és szállítási feltételek

1. Minden árban előfordulhatnak tipográfiai hibák.

2. Abban az esetben, ha az Eladó nyilvánvaló technikai hibát vét az Áruk árának a webáruházban vagy a megrendelés során történő feltüntetésében, az Eladó nem köteles az Árut a Vevőnek a teljesen nyilvánvalóan hibás Árért leszállítani, még akkor sem, ha a Vevőnek a jelen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően automatikus visszaigazolást küldtek a megrendelés átvételéről. Az Eladó jelentősebb késedelem nélkül tájékoztatja a Vevőt a hibáról, és a Vevő e-mail címére módosított árajánlatot küld a Vevőnek. A módosított ajánlatot új adásvételi szerződéstervezetnek kell tekinteni, és az adásvételi szerződés ebben az esetben a Vevő által az Eladó e-mail címére küldött, a szerződéstervezetnek írásos formában történő elfogadásával és  visszaigazolásával jön létre.

3.Az Áruknak a Megrendelésben és az E-shopban szereplő valamennyi ára tartalmazza az ÁFA-t. A megrendelés szerinti árat a Fogyasztó fizetheti:

Az Eladó által kiállított előlegszámla alapján az Eladó számlájára történő átutalással.

4.Az Eladó nem számít fel díjat az Ár megfizetéséért. Az Eladó azonban tájékoztatta a Fogyasztót, hogy az a szervezet, amelynél az Ár kifizetése történik, díjat számíthat fel a fizetésért (pl. az adott bank a számlára történő befizetéskor).

5.A Fogyasztó vállalja, hogy az Árat a Megrendelésben meghatározott határidőn belül kifizeti.

6.Fizetés alatt az árnak az Eladó számláján történő jóváírását kell érteni.

7. Az Eladó vállalja, hogy a megrendelt Árut a Megrendelési Ár kifizetésétől számított ..... munkanapon belül, vagy a szerződés megkötésétől számított ..... munkanapon belül a jelen ÁSZF III. cikk 12. pontja szerint a Fogyasztónak átadja, amennyiben az Ár utánvétes fizetését választják.

8.Az Eladó a megrendelt Árukat a Fogyasztónak a Fogyasztó által a Megrendelésben szállítási címként megadott címre szállítja.

V. cikkely - Értesítés a fogyasztónak a szerződéstől való elállási jogáról

1. A Fogyasztónak joga van indoklás nélkül elállni a szerződéstől az áru átvételétől számított 14 naptári napon belül, amely határidő betartottnak tekintendő, ha az elállási nyilatkozatot legkésőbb az időtartam utolsó napján elküldi az Eladónak. Figyelembe kell venni, hogy minden olyan termék, amelynél egy meghatározott kialakítás, például a kép mérete, a keret típusa , a moha színe vagy a moha típusa közül lehet választani, a következőnek minősül: a vásárló egyedi igényei szerint készült áru értékesítése, méretre gyártott áru vagy kifejezetten egy vásárló számára tervezett áru. A szerződéstől csak olyan termékek esetében lehet 14 napon belül elállni, amelyeknél nincs lehetőség ilyen különleges kialakításra.     Az árut akkor kell a Fogyasztó által elfogadottnak tekinteni, ha a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által kijelölt harmadik személy, a fuvarozó kivételével, a megrendelt áru minden részét átvette, vagy ha:

(a) a Fogyasztó által egy Megrendelésben megrendelt több Áru külön-külön kerül leszállításra, az ebből a megrendelésből utoljára leszállított Áruk átvételekor,

(b) több részből vagy darabból álló árut szállít, az utolsó rész vagy darab átvételekor,(c) az árut egy meghatározott időszak alatt ismételten szállítja, az első leszállított áru átvételekor.

(c) az árut egy meghatározott időszak alatt ismételten szállítja, az első leszállított áru átvételekor.

2. A Fogyasztó a Szerződéstől való elállási jogát az ÁSZF jelen cikkének 1. pontja szerint az alábbiak szerint gyakorolja:

a) írásban az Eladó fent megadott székhelyén vagy

b) e-mailben a eshop@bemoss.eu címen)

3. A Fogyasztó az ÁSZF jelen cikkének 1. pontja alapján jogosult a szerződéstől elállni a jelen ÁSZF 1. mellékleteként csatolt formanyomtatványon. Abban az esetben, ha a Fogyasztó az ÁSZF jelen cikkének 1. pontja alapján él a Szerződéstől való elállási jogával, köteles az Árut az Eladónak a jelen ÁSZF-ben megadott székhelyére történő megküldéssel legkésőbb a Szerződéstől való elállási jogának gyakorlásától számított 14 napon belül visszaküldeni az Eladónak.

4.A Szerződéstől való elállás esetén az ÁSZF jelen cikkének 1. pontja alapján a Fogyasztó viseli az Áruk visszaküldésének költségeit, beleértve az olyan Áruk visszaküldésének költségeit is, amelyek jellegüknél fogva nem küldhetők vissza postai úton.9)

5.A visszaküldött áruk nem lehetnek sérültek, és azokat a vásárlást igazoló bizonylattal, a teljes tartozékokkal, dokumentációval, csomagolással stb. együtt kell elküldeni az Eladónak. A Fogyasztó felel az ÁSZF jelen cikkének 1. pontja szerinti elállási határidőn belül az Áruk értékcsökkenéséért, amelyet nem a használat során bekövetkezett rendes elhasználódás okozott.

6.A Fogyasztónak joga van az áru átvételét követően az elállási időn belül kicsomagolni és az áru jellemzőinek és működőképességének megállapítására alkalmas módon tesztelni az árut.

7. Az Eladó az ÁSZF jelen cikkének 1. pontja szerinti, a Fogyasztó általi elállás kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztónak az elállással kapcsolatos és a Fogyasztótól a Szerződés alapján vagy azzal összefüggésben kapott kifizetéseket, beleértve a leszállítási, szállítási és postaköltségeket, valamint az egyéb költségeket és díjakat. Az Eladó az előző mondat szerinti fizetést ugyanolyan módon téríti vissza a Fogyasztónak, mint amilyen módon a Fogyasztó az Árukért fizetett, kivéve, ha a Fogyasztó és az Eladó másként állapodik meg. Az Eladó azonban csak az Eladó által felajánlott legolcsóbb közös szállítási mód mértékéig téríti meg a Fogyasztónak a szállítási, kézbesítési és postaköltségeket, függetlenül a Fogyasztó által választott szállítási módtól. Az Eladó nem köteles visszatéríteni a Fogyasztónak a kifizetett összeget, mielőtt az Áru az Eladónak átadásra került, vagy a Fogyasztó bizonyítja, hogy az Árut visszaküldte az Eladónak.

8.A fogyasztó nem állhat el olyan szerződéstől, amelynek tárgya:

(a) a szolgáltatás nyújtása, ha a szolgáltatás nyújtását az ügyfél kifejezett hozzájárulásával kezdték meg, és az ügyfél nyilatkozott arról, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy a hozzájárulás kifejezésével elveszíti a szerződéstől való elállási jogát a szolgáltatás teljes körű nyújtását követően, és ha a szolgáltatás teljes körű nyújtása megtörtént;

(b) a vevő egyedi igényei szerint készült áruk, egyedi megrendelésre készült áruk vagy kifejezetten egyetlen vevő számára tervezett áruk értékesítése;

(c) a gyors romlásnak vagy romlandóságnak kitett áruk értékesítése;

(d) a védőcsomagolásban értékesített hangfelvételek, képfelvételek, hangfelvételek, könyvek vagy számítógépes szoftverek értékesítése, ha a vásárló a csomagolást kicsomagolta;

(e) olyan védőcsomagolásba zárt áruk értékesítése, amelyek egészségügyi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak a visszaküldésre, és amelyek védőcsomagolása a kiszállítás után felszakadt;

(f) olyan áruk értékesítése vagy szolgáltatások nyújtása, amelyek ára a pénzügyi piac olyan ármozgásaitól függ, amelyekre az eladónak nincs ráhatása, és amelyek az elállási időszak alatt bekövetkezhetnek;

(g) olyan áruk értékesítése, amelyek jellegüknél fogva a szállítást követően elválaszthatatlanul összekeveredhetnek más árukkal;

(h) olyan alkoholtartalmú italok értékesítése, amelyek árában a szerződéskötéskor állapodtak meg, amelyek szállítására legkorábban 30 nap elteltével kerülhet sor, és amelyek ára az eladó által nem befolyásolható piaci ármozgásoktól függ;

(i) az időszaki kiadványok értékesítése, kivéve az előfizetési szerződés alapján történő értékesítést és a nem védőborítóban szállított könyvek értékesítését;

(j) elektronikus tartalom nyújtása nem tárgyi adathordozón, amennyiben az ilyen tartalom nyújtását az ügyfél kifejezett hozzájárulásával kezdeményezték, és az ügyfél kijelentette, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy a hozzájárulás kifejezésével elveszíti az elállási jogát.

A BEMOSS mohafalak karbantartása

A BEMOSS® mohafalakat vagy -faliképeket kizárólag beltéri elhelyezésre szánjuk, nem lehet őket közvetlen időjárási hatásoknak, például esőnek vagy szélnek kitenni. 

A moha, valamint a stabilizált növények valódi természetes termékek, a természetben kézzel szedett, majd stabilizált növények. Ahogy a szó maga is sugallja, a mohát természetes formájában stabilizálták, ami azt jelenti, hogy megőrizte megjelenését, textúráját, puhaságát, színét és illatát. Az ideális hely a 40-65% közötti relatív páratartalmú belső terek. 

A relatív páratartalom 40% alá csökkenése a következőket okozza: 

- a moha kemény tapintásúvá válik, ilyenkor maradandó károsodásra hajlamos,
- a moha megkeményedése semmilyen módon nem befolyásolja a minőségét, ez egy természetes reakció a környezet páratartalmára,
- a megfelelő páratartalom helyreállítása után a rugalmasság és a tartósság magától visszatér,
- a moha már nem él, egy speciális oldat stabilizálja, ezért semmilyen körülmények között nem szabad öntözni, vízzel locsolni vagy permetezéssel nedvesíteni. 

A 65%-os relatív páratartalom túllépése penészesedéshez vezethet, és így roncsolhatja a mohafalat vagy a faliképet.Ha azt szeretné, hogy faliképei vagy falai minél tovább tartsanak, ideális olyan helyet választani, ahol nincs közvetlen napfény, amely gyorsabb pigmentveszteséget okozhat, és így lerövidíti a fal élettartamát. Mivel a mohafalak nem igényelnek napfényt, olyan helyeken is elhelyezhetők, ahol más élő falak vagy növények nem maradnának életben. 
Minden termékünket egyedi stabilizációs eljárással stabilizáljuk, amely minden egyes mohafajra nézve egyedi. A tartósítási, avagy stabilizálási eljárás és az annak során felhasznált anyagok összetevői nem tartalmaznak káros összetevőket. Mi vagyunk az egyetlen gyártó, amely a mohák igényeihez kifejlesztett UV-álló festékeket használ, ami hozzájárul ahhoz, hogy falaink lényegesen hosszabb élettartamúak legyenek. 

A mohafalak nem igényelnek különösebb előkészítést az aljzaton, amelyre a BEMOSS® fal kerül. Az élő falakkal ellentétben nincs szükség előzetes víz-előkészítésre, szigetelésre, elektromos áramra vagy speciális világításra. Az Ön fala lehet hagyományos tégla, vakolt vagy gipszkarton válaszfal. Falaink súlya nem nagy, ezért nincs szükség különleges falmegerősítésre. Egy mohafal hozzávetőleges súlya körülbelül 10-15 kg/m2

A mohafalak élettartama a választott mohafajtától függően változik. 

A zuzmófalakat a leghosszabb, 8-10 éves élettartam jellemzi. 
A BOLMOSS , a SIBERIAN MOSS és a FLATMOSS élettartama körülbelül 5-7 év. Stabilizált növényeké körülbelül 3-4 év. Az élettartamot leginkább befolyásoló tényezők a már említett beltéri páratartalom és a közvetlen napfénynek való kitettség. 

A mohafalak az ügyfél igényei szerint készülnek, bármilyen méretű mohafalat vagy képet lehet választani. A mohafalak leggyakoribb aljzata az edzett fa, speciális megvalósításoknál, ha a projekt megköveteli, alumíniumlemezt használunkk aljzatként. Ha olyan falat választott, amelynek méretei nagyobbak, akkor a fal több panelből fog állni, amelyeket a kivitelezés során egyetlen nagy falat alkotva fogunk összeilleszteni. Kisebb projekteknél maga az összeszerelés általában néhány órát vesz igénybe, közepes méretű falaknál akár egy egész napot is igénybe vehet. A 40-50 m2-nél nagyobb falfelületű projektek már nagyobbnak minősülnek, és maga a szerelés több napot is igénybe vehet. 

A mohafalakat ideális esetben a belső tér utolsó elemeként telepítjük, nagyon fontos, hogy minden olyan szakma, építészeti vagy beltéri munkálat, amely port vagy egyéb szennyeződést okozhat, még előttünk elhagyja a helyszínt, mivel az építési port nagyon nehéz letisztítani a mohafalakról vagy faliképekről.